Luboš Vopasek

Bakalářská práce

Teorie behavioráních financí

Theory of behavioral finance
Anotace:
Teorie behaviorálních financí je spojením psychologie a finanční teorie. Cílem práce je popsat základní psychologické faktory ovlivňující ekonomické a finanční rozhodování jedinců. Bakalářská práce se zaměřuje také na tzv. finanční anomálie, což jsou jevy pozorované v chování finančních trhů, které do značné míry odporují závěrům tradiční finanční teorie, především pak teorii efektivních trhů. Práce …více
Abstract:
Theory of behavioral finance combines psychology and finance theory. Main goal of thesis is to describe basic psychological factors influencing economic and financial behaviour. Thesis also focuses on so-called financial puzzles which are empirical phenomenons inconsistent with traditional finance theory such as efficient market hypothesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Martin Kuncl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27750