Mgr. Vojtěch Šrámek

Bakalářská práce

Efekt kontrastu, efekt asimilace a vliv referenčního rámce v posuzování prožívaného emočního stavu

A contrast effect, an assimilation effect and influence of a standard of reference in judgements of own emotional state
Anotace:
Práce se zabývá tím, zda sdílení referenčního rámce mezi dvěma rozdílnými emočními podněty vede k efektu kontrastu – tedy zvýšení vnímané rozdílnosti na emoční škále mezi oběma podněty. V Úvodních kapitolách představuji, jak vlastnosti emočních dimenzí umožňují prožitek efektu kontrastu. Samotnému výzkumu předcházela tvorba podnětových videí a volba podnětových fotografií ze sady IAPS. Funkčnost těchto …více
Abstract:
This study explores how an influence of a meaningful standard of reference between two different emotional stimuli leads to contrast effect – by increasing perceived differences on an emotional scale between two stimuli. In the introduction is introduced how attributes of emotional dimensions allow an experience of contrast effect. The choice of proper visual mood-inducing stimuli preceded the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: Mgr. Marie Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma