Aiste Kasiliauskaite, Ph.D.

Disertační práce

Structural and mechanistic studies of transcription elongation factor SPT6

Structural and mechanistic studies of transcription elongation factor SPT6
Anotace:
Abstrakt Transkripce eukaryotických genů kódujících proteiny vyžaduje pohyb RNA polymerázy II (Pol II) podél chromatinu. Kombinace různých posttranslačních značek na Pol II, na jednotlivých histonech, nukleozomech a nukleozomálních doménách mají různou funkci a regulují přístupnost chromatinu pro různé transkripční a nukleozomové vazebné faktory. Ačkoli funkční, biochemická a strukturní data naznačují …více
Abstract:
Abstract Transcription of eukaryotic protein-coding genes requires a transfer of RNA polymerase II (Pol II) through chromatin. Combinations of various post-translational marks on Pol II, single histones, single nucleosomes, and nucleosomal domains reflect distinct functions and regulate chromatin accessibility landscape for different transcription and nucleosome binding factors. Although functional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Dr. Tobias Madl, Ing. Václav Veverka, Ph.D., Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta