Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ii,

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Komplexy Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II) a Cu(II) s 1,2-bis(pyridoxylidenamino)ethanem
 (Markéta Tomandlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vyz0dp// | Anorganická, organická a makromolekulární chemie / | Práce na příbuzné téma

Biosorpce Cr(VI), Zn(II) Cd(II) a Ni(II) z vodného roztoku pomocí pecek švestky domácí
 (Lenka Jochymková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97899 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Termodynamické a kinetické studium chemických rovnováh pyrimidinových nukleobazí s Cu(II) a Zn(II) ionty
 (Filip Urbánek)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t14sm/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Propagation of Fatigue Cracks under Shear Loading Modes II, III and II+III in the Near-Threshold Region
 (Tomáš Vojtek)

2014, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//q481bb// | Fyzikální a materiálové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh změny organizace dopravy na křižovatce silnic II/180 a II/233 - Chrást
 (Ondřej Bruj)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//li24gw// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Der aufgeklärte Absolutismus unter der Herrschaft Joseph II., Die Persönlichkeit Joseph II., des Herrschers der Habsburgermonarchie
 (Pavla DVOŘÁČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gthsuv// | Filologie / Německá filologie | Práce na příbuzné téma

Jihlavští erbovní měšťané v době vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II.
 (Lucie Havlíčková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6078 | Historické vědy / Archivnictví | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh úprav na křižovatce silnic II/437, II/441 a III/43618 u Velkého Újezdu
 (Lukáš Michna)

2022, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147914 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Návrh stavebních úprav křižovatky II/355 a II/358 v Chrasti
 (Adam Buriánek)

2020, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p0aet8// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)