Mgr. Andrea Pitronová

Bachelor's thesis

Čeští Němci jako svébytný prvek mezinárodních vztahů 1918–1938

Czech Germans as an independent element of international relations 1918-1938
Abstract:
Tato bakalářská práce se pokusí představit české Němce jako svébytný a specifický prvek mezinárodních vztahů v období mezi první a druhou světovou válkou. Bakalářská práce se zakládá na hypotéze, že německá menšina v ČSR hrála specifickou roli nestátního aktéra mezinárodních vztahů. Studentka se pokusí tuto hypotézu přezkoumat analýzou a srovnáním role tzv. sudetských Němců v rámci meinárodních vztahů …more
Abstract:
This bachelor thesis tries to present Czech Germans as sovereign and specific element of international relations in the period between the First and the Second World War. The bachelor thesis is based on the hypothesis that German minority in CSR played specific role of a non-governmental actor in international relations. The student tries to prove this hypothesis by analysis and by a comparison of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2011
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií