Markéta KLIMEŠOVÁ

Diplomová práce

Syntaktická analýza barokního textu

Syntactical analysis of baroque text
Anotace:
Tématem diplomové práce je syntaktická analýza souboru kázání Vejtažní naučení (1740) Antonína Koniáše. Cílem práce je výzkum gramatických a lexikálních prostředků užívaných v tomto textu při vyjadřovaní souřadných vztahů. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. V teoretické části podáváme informace o životě a díle Antonína Koniáše, dále charakterizujeme základní syntaktické jevy týkající …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis is syntactical analysis of the collection of sermons Vejtažní naučení (1740) by Antonín Koniáš. The aim of the thesis is the research of grammatical and lexical means used in this text to express relations in compound sentences. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part we give information about Koniáš´s life and work, further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Jarmila Alexová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMEŠOVÁ, Markéta. Syntaktická analýza barokního textu. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z4mnpf z4mnpf/2
26. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2012
Bulanova, L.
27. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.