Bc. Josef Douda

Diplomová práce

Proces adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace z pohledu jeho podpory pro vyjasňování psychologické smlouvy

The Process of Adaptation Operators in the selected Client Centre of Telecommunication Organization from the Perspective of his Support for Clarification of Psychological Contract
Anotace:
Tato práce se zabývá procesem adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace ve spojitosti s psychologickou smlouvou. Cílem je zjistit, jak stávající nastavení adaptace operátorů v organizaci podporuje vyjasňování psychologické smlouvy mezi organizací a zaměstnanci. Pro zvýšení validity výzkumu byly rozhovory provedeny s respondenty, kteří se v organizaci podílejí na adaptování …více
Abstract:
This thesis is concerned for process of adaption of client centre operators in the concrete telecommunication organization in connection with psychological contract. The aim is to ensure how current setting of adaptation of operators in organization encourages clarification of psychological contract between the organization and employees. In order to increase validity of the research, the interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií