Ing. Jaroslav Folta

absolventská práce studenta CŽV

Adaptation of the empoloyees to the digitalization in an automotive industry

Adaptace personálu na digitalizaci v automobilovém průmyslu
Anotace:
Práce je zaměřena na vnímání a adaptacipersonálu na digitalizaci v automobilovém průmyslu.Hlavní cíle práce jsou uvedeny níže:· Jak se zaměstnanci mohou přizpůsobit digitální transformaci v automobilovém průmyslu· Porozumění vnímání a přijímání nových nástrojů u zaměstnanců, kteří se setkávají s nástupemdigitalizace v jejich každodenních činnostechCílem dotazníku bylo odpovědět na kritické otázkyreagovat …více
Abstract:
Work is focused on the perception and adaptation ofpersonnel to digitalization in the automotive industry. Themain objectives of the thesis are set out below:· how staff can adapt to digital transformation in theautomotive industry· understanding the perception and acceptance ofnew tools in staff who encounter the onset ofdigitalization in their daily activitiesThe questionnaire was intended to answer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.