Bc. Josef Douda

Master's thesis

Proces adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace z pohledu jeho podpory pro vyjasňování psychologické smlouvy

The Process of Adaptation Operators in the selected Client Centre of Telecommunication Organization from the Perspective of his Support for Clarification of Psychological Contract
Abstract:
Tato práce se zabývá procesem adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace ve spojitosti s psychologickou smlouvou. Cílem je zjistit, jak stávající nastavení adaptace operátorů v organizaci podporuje vyjasňování psychologické smlouvy mezi organizací a zaměstnanci. Pro zvýšení validity výzkumu byly rozhovory provedeny s respondenty, kteří se v organizaci podílejí na adaptování …more
Abstract:
This thesis is concerned for process of adaption of client centre operators in the concrete telecommunication organization in connection with psychological contract. The aim is to ensure how current setting of adaptation of operators in organization encourages clarification of psychological contract between the organization and employees. In order to increase validity of the research, the interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií