Bc. Helena Sotonová

Diplomová práce

Komparace vzdělávacího programu "Základní škola" a "Školních vzdělávacích programů" v oboru TV ve vybraných školách

Comparison of the educational program "Primary School" and "ŠVP ZV" in the field of physical education in selected schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáváním vzdělávacích programů Základní škola a Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. V první části jsou oba programy popsány, ve druhé následuje popis použitých statistických metod a vyhodnocení výsledků.
Abstract:
This graduation theses is about comparing of educational program of Elementary School and School Educational Program For Elementary Education. The first part describes both of the programs, in the second part follows describtion of used statistical methods and data evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií