Mgr. Marie Brabcová

Diplomová práce

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá z pohledu učitelů a žáků

Framework Educational Program for Practical School from the Point of View of Teachers and Students
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu obsahu vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá. Dokument je členěn na dvě části, část teoretickou a část výzkumnou. První kapitola teoretické části se věnuje vymezení okruhu osob s mentálním postižením, sleduje psychický a somatický vývoj jedinců s mentálním postižením v období …více
Abstract:
This diploma focuses on the educational analysis of pupils in Practical School according to The Framework Educational Programme for Practical one-year School. The paper is divided into two parts - a theoretical and a research part. The first chapter of the theoretical part discusses people with mental disability, describing the psychological and somatic development of people with mental disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta