Tomáš Hataš

Bakalářská práce

Výdajová metoda hrubého domácího produktu České republiky.

Expenditure approach of gross domestic product of Czech republic
Anotace:
Hrubý domácí produkt je jeden ze čtyř agregovaných ukazatelů národního hospodářství. Jedna z metod, jak vypočítat HDP, se nazývá výdajová metoda. Tato výdajová metoda se skládá z 3 hlavních komponentů: výdaje na konečnou spotřebu, tvorba hrubého kapitálu a zahraniční obchod. Cílem v teoretické části je ozřejmit pojmy týkající se HDP a jednotlivé komponenty výdajové metody. Cílem v praktické části bylo …více
Abstract:
Gross domestic product is one of the 4 aggregate indicators of the national economy. One of the methods of calculating gross domestic product is called the expenditure approach. The expenditure method consists of 3 main components: expenditure on final consumption, gross capital formation and foreign trade. The aim of the theoretical part is to clarify the terms of GDP and the individual components …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Tomáš Pavelka
  • Oponent: Marta Nečadová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26500