Bc. Marta Bedlánová

Diplomová práce

Životní příběhy lidí se získanou ztrátou zraku se zřetelem na proces adaptace

Life stories of people with vision loss with the respect to the process of adaptation
Anotace:
Diplomová práce „Životní příběhy lidí se získanou ztrátou zraku se zřetelem na proces adaptace“ pojednává o tom, jakým způsobem se lidé, kteří v průběhu života přišli o zrak, vyrovnali či se stále vyrovnávají s takovouto situací. V teoretické části se snažím čtenáři přiblížit problematiku zrakového postižení, adaptace na získanou ztrátu zraku a pomoci osobám se získanou ztrátou zraku. Čtenář by měl …více
Abstract:
Diploma thesis called “Life stories of people with vision loss with the respect to the process of adaptation” is discussing the ways that people, who loss their vision during their lives, dealt or are dealing with this particular situation. In the theoretic part of my thesis, I am trying to enclose the reader with the disease of vision loss, the adaptation to this disease and explain the possible ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta