Bc. Martin Dudla

Bakalářská práce

Analýza produktové nabídky vybraných cestovních kanceláří v souladu s aktuálními trendy cestovního ruchu.

Analysis of the products offered by selected travel agencies in line with current trends in tourism
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou produktové nabídky vybraných cestovních kanceláří v souladu s aktuálními trendy cestovního ruchu s ohledem na gastroturismus. Práce je rozdělena do tří částí, teoretickou, praktickou a návrhovou. První část je věnována teoretickému vymezení základních pojmů v oblasti cestovního ruchu, jeho typům a trendům. Velká část pozornosti je věnována gastronomickému cestovnímu …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of product offer of selected travel agencies in according with current trends in tourism with regard to culinary tourism. The thesis is divided into three parts, theoretical, practical and design part. The first part is dealing with theoretical definition of basic concepts in tourism, its types and trends. The attention is devoted to culinary tourism. The analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/xk8ol/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze