Mgr. Jana Suchánková, Ph.D.

Disertační práce

Mechanismy oprav DNA studované metodami pokročilé konfokální mikroskopie

DNA repair mechanism studied by advanced confocal microscopy
Anotace:
Mechanismus odpovědi na poškození DNA je základní, dobře regulovaný proces, který buňce slouží k rozpoznání DNA lézí. Různé typy poškození jsou rozpoznávány celou řadou proteinů, které se v průběhu buněčného cyklu specificky váží k poškozenému chromatinu a zodpovídají za jeho opravu. V první části práce je analyzována distribuce a dynamika proteinů 53BP1, BMI1, MDC1, γH2AX, NBS1, PCNA, coilinu, BRCA1 …více
Abstract:
The DNA damage response is a fundamental, well-regulated process that occurs in the genome in order to recognize DNA lesions. Many proteins are involved in repair of distinct types of injuries and are specifically recruited to DNA lesions during the cell cycle. First part of the thesis is focused on the distribution pattern and spatiotemporal dynamics of 53BP1, BMI1, MDC1, γH2AX, NBS1, PCNA, coilin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 3. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Falk, Ph.D., doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta