BcA. Miroslav Beinhauer

Diplomová práce

Carl Vine: Sonáty pro sólový klavír

Carl Vine: Sonatas for piano solo
Anotace:
Diplomová práce „Carl Vine: Sonáty pro sólový klavír“ pojednává o skladateli Carlu Vineovi a jeho sonátách pro sólový klavír. Ve stručnosti představuje skladatelův životopis, kompoziční styl a zaměřuje se na jeho 3 klavírní sonáty, které na konci práce také srovnává.
Abstract:
Diploma thesis „Carl Vine: Sonatas for piano solo” deals with a composer Carl Vine and his piano sonatas. It presents a brief biography, composition style of Carl Vine and focuses on his 3 piano sonatas which also compares at the end of this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/t6502/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na klavír