Bc. Markéta Nedomová Bártová, DiS.

Diplomová práce

Vnímání funkce mentora v klinické praxi intenzivní péče

Perception of mentor function in clinical practice of intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá názorem všeobecných sester na vnímání funkce mentora klinické praxe v oboru intenzivní péče. Je rozdělena na dvě části. První část je věnovaná problematice motivace, spokojenosti a fluktuace v ošetřovatelství a dále mentoringu v podobě teoretického vysvětlení pojmu mentor a jeho role. Pozornost je dále věnována vzdělávání a certifikovanému kurzu Mentor klinické praxe ošetřovatelství …více
Abstract:
This thesis focuses on Intensive Care Unitregistered nurses’ perception of the role of clinical practice mentors. It is divided into two parts. First, theoretical, part is dedicated to the topic of motivation, job satisfaction, fluctuation in nursing and also explains the concept of mentor and their role. It alsoincludes focus on Clinical Practice Mentor in Nursing and Midwifery Course education and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta