Veronika DUBNOVÁ

Bachelor's thesis

Magnetická susceptibilita a antropogenní složky sedimentů

Magnetic susceptibility and anthropogenic components of sediments
Anotácia:
V bakalářské práci je stručně popsána geologická a geomorfologická charakteristika studovaného území. Je zde charakteristika říčních systémů, meandrujících řek, magnetické susceptibility a antropogenních částic v sedimentu. Dále jsou popsány metody odběrů vzorků z břehových a jezerních sedimentů, jejich zpracování, analýzy a výsledky, které jsou následně porovnány a diskutovány.
Abstract:
The work includes geological and geomorphological characteristics of the studied area. There is a characteristic of river systems, meandering rivers, magnetic susceptibility and anthropogenic particles in the sediment. The work also describes methods of sampling from shore and lake sediments, processing, analysis and results are then compared and discussed.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zverejniť od: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Martin Faměra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUBNOVÁ, Veronika. Magnetická susceptibilita a antropogenní složky sedimentů. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses z6grop z6grop/2
27. 6. 2014
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
30. 6. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.