Bc. Miroslav Zítko

Diplomová práce

Pojetí integrace v psychoterapii u psychoanalytiků

The Psychotherapy Integration by Psychoanalysts
Anotace:
Tato práce má za cíl prozkoumání fenoménu „integrace v psychoterapii“, se zaměřením na to, jak je fenomén integrace pojímán u psychoanalytiků. Studie se konkrétně zaměřuje na modality integrace (v obecném pojímání tohoto fenoménu), na osobní přístup k integraci v praxi terapeutů, vnímané předpoklady a překážky a pozitiva a negativa integrace. Práce má podobu kvalitativní studie. V jejím rámci bylo …více
Abstract:
This study focuses on the phenomenon of „psychotherapy integration“. It explores the perception and interpretation of this phenomenon by psychoanalytic psychotherapists. More concretely, the study focuses on modalities of integration (within its general perception), personal approaches to integration in therapist´s own praxis, perceived conditions and barriers as well as benefits and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií