Bc. Miroslav Zítko

Master's thesis

Pojetí integrace v psychoterapii u psychoanalytiků

The Psychotherapy Integration by Psychoanalysts
Abstract:
Tato práce má za cíl prozkoumání fenoménu „integrace v psychoterapii“, se zaměřením na to, jak je fenomén integrace pojímán u psychoanalytiků. Studie se konkrétně zaměřuje na modality integrace (v obecném pojímání tohoto fenoménu), na osobní přístup k integraci v praxi terapeutů, vnímané předpoklady a překážky a pozitiva a negativa integrace. Práce má podobu kvalitativní studie. V jejím rámci bylo …more
Abstract:
This study focuses on the phenomenon of „psychotherapy integration“. It explores the perception and interpretation of this phenomenon by psychoanalytic psychotherapists. More concretely, the study focuses on modalities of integration (within its general perception), personal approaches to integration in therapist´s own praxis, perceived conditions and barriers as well as benefits and disadvantages …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2011
  • Supervisor: doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií