Adéla KALUSOVA

Bakalářská práce

Migrační toky do Německa

Migration Flows in Germany
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá migračními toky v Německu jakožto jedním z jevů dopadu globalizace. Práce začíná obecným vymezením pojmu migrace a poté rozebírá jednotlivé ekonomické teorie, které jdou ruku v ruce s dalšími částmi práce. V následující kapitole je rozebrána historie migrací od poválečných let až do nové éry migrační politiky, na kterou navazuje kapitola zaměřená na legislativu. Práce věnuje …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with migration flows in Germany as one of the phenomena of the impact of globalization. My thesis starts with general definition of migration and than concerns on different economic theories that go hand in hand with other parts of the work. The following chapter pays attention to history of migration from the postwar years to a new era of migration policy and next chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALUSOVA, Adéla. Migrační toky do Německa. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma