Bc. Hana Cenková

Bakalářská práce

Intersekcionalita jako nástroj ke zkoumání kriminality žen

Intersectionality as a Tool for Researching Criminality of Women
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o intersekcionalitě jako přístupu ke zkoumání kriminality žen. V první části přibližuje rozvoj zkoumání kriminality žen, který vyvrcholil vznikem feministické kriminologie v 60. letech 20. století. O pár desítek let později přichází Kimberlé Crenshaw s konceptem intersekcionality, jehož hlavní myšlenkou je, že se nerovnosti a oprese mají chápat jako prolínající se, ne …více
Abstract:
The main topic of this thesis is intersectionality as a tool to researching criminality of women. In the first part, the author explains the development of research of women’s criminality which resulted in the birth of feminist criminology in 1960s. Three decades later, the concept of intersectionality was developed by Kimberlé Crenshaw. Its main idea is that inequality and oppression should be understood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dita Jahodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Genderová studia

Práce na příbuzné téma

Všechny práce