Bc. Michaela Slivkaničová

Bakalářská práce

Teorie kriminality žen (přehledová studie)

The theories of women's criminality (critical overview)
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou teorie o ženské kriminalitě a jejich místo v textech v rámci české kriminologie a zahraniční, feministicky orientované kriminologie. Práce vychází z textů zaměřených explicitně na ženskou kriminalitu a teorií vysvětlujících její příčiny. Konkrétně je to text Josefa Čepeláka a Zdeňka Karabce K teoriím kriminality žen jako nejobsáhlejší přehledová stať o ženské kriminalitě …více
Abstract:
The theme of this barchlor thesis are the theories of female criminality and their place in the czech criminology and the international, feminist oriented criminology. The work is based on the texts focused explicitly on the women's criminality and theories to explain its causes. Concretely, it is the text by Josef Čepelák and Zdeněk Karabec - K teoriím kriminality žen (The theories of female criminality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková Krištoforyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Genderová studia