Mgr. Zuzana Alcnauerová

Bakalářská práce

Code-switching and Code-mixing as Persuasive Strategies in Advertising

Code-switching and Code-mixing as Persuasive Strategies in Advertising
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá fenomény “code-switching” (CS) a “code-mixing” (CM) se zvláštním zaměřením na jazyk reklamy. Práce analyzuje použití těchto metod k přesvědčování konzumentů v jednojazyčných i dvojjazyčných komunitách. Teoretická část shrnuje hlavní formální a sémantické jevy, které ovlivňují úspěšnost reklamy využívající CS a CM v těchto dvou komunitách. Soubor zkoumaných reklam zahrnuje …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomena of code-switching and code-mixing with a special focus on advertising. It analyzes the use of these techniques in order to produce a persuasive effect in both monolingual and multilingual communities. The theoretical part discusses the main structural and semantic features that make code-switched or code-mixed messages successful in these two communities. The set …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kloučková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.