Petr Němec

Diplomová práce

Hledání optimální abecedy pro kompresi textových dat

Searching for Optimal Alphabet for Text Data Compression
Anotace:
Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat algoritmus pro hledání optimální abecedy pro kompresi dat v textové podobě. Je žádoucí nalézt takovou abecedu, která obsahuje jen nezbytně nutné symboly efektivně zvětšující kompresní poměr. Autor se zabývá spojením tří různých přístupů k textovým souborům. Pro tento optimalizační problém je vybrán samoorganizující se migrační algoritmus z třídy …více
Abstract:
Main goal of this work is to design and to implement optimal alphabet searching algorithm for text data compression. Is desirable to find alphabet contains only necessary symbols effectively increasing compression ratio. Author deals with the combination of three different approaches to text files. For this optimization problem is choosen selforganizing migration algorithm from evolutionary group. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Platoš
  • Oponent: Michal Prílepok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika