Šárka Tittelbachová

Disertační práce

Návrh systému státní politiky turismu České republiky se zaměřením na kulturní turismus

The concept of the system state tourism policy Czech Republic with a focus on cultural tourism
Anotace:
Předmětem práce je problematika systémového přístupu k formování a realizaci politiky turismu v České republice s důrazem na mezisektorovou spolupráci v oblasti kulturního turismu. Práce je členěna do osmi kapitol, z nichž první dvě mají teoretický charakter. První kapitola se věnuje formulaci problému a vymezení rozsahu práce. Ve druhé kapitole jsou rozebrána teoretická východiska a přístupy k problematice …více
Abstract:
The focus of the thesis is an issue of system approach to formation and implementation policy of tourism in the Czech Republic with an emphasis on intersectoral cooperation in the field of cultural tourism. The work is divided into eight chapters, the first two are theoretical. The first chapter is devoted to the formulation and definition problem of the scope of the work. The second chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Jiří Patočka
  • Oponent: Petr Cimler, Miloš Drdácký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39190