Markéta Musilová

Diplomová práce

Nové trendy v kulturním turismu se zaměřením na kulinářský turismus v Praze

New trends in cultural tourism focusing on culinary tourism in Prague
Anotace:
Diplomová práce se zabývá novodobými trendy v oblasti kulinářského turismu v souvislosti s motivací turistů k účasti na kulinářských aktivitách ve městě. Hlavním cílem práce je analýza poptávky a nabídky v kulinářském turismu v Praze a posouzení, zda je Praha vyhledávanou kulinářskou destinací, či nikoliv. Teoretická část práce je sumarizací terminologie související s turismem, podstatná část je věnována …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the modern trends in food tourism in terms of tourist motivation to participate in culinary activities in the city. The main aim of the thesis is to analyze demand and offer in food tourism in Prague and to assess whether Prague is a sought-after culinary destination or not. The theoretical part of the thesis is a summary of tourism-related terminology, a substantial part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Markéta Dianová
  • Oponent: Milan Lindner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70527