Petra KOVÁŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Zhodnocení investičního záměru vybrané příspěvkové organizace

Evaluation of the investment project of the particular allowance organization
Anotace:
Předložená práce se zabývá zhodnocením vybraných investičních projektů příspěvkové organizace Zoologické a botanické zahrady v Plzni. První část práce se věnuje problematice příspěvkových organizací, hodnocení veřejně prospěšných projektů a podnikání v oblasti zoologických zahrad. Ve druhé části práce je představena ZOO v Plzni a její investiční záměr. Následuje hodnocení dvou investičních variant …více
Abstract:
This given theses engages in the evaluation of investment projects of allowance organization of ?Zoologická a botanická zahrada v Plzni?. The first part follows issues and problems of allowance organizations, evaluation of public utility projects and it also addresses the field of ZOO. In the second part, the Pilsen ZOO is introduced along with it´s investment goal. Then follows the evaluation of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 41850

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Zborková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁŘÍKOVÁ, Petra. Zhodnocení investičního záměru vybrané příspěvkové organizace. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management