Libor Janoušek

Bakalářská práce

Stanovení požadavků na bezpečnost desktopových systémů a mobilních zařízení malé obce

Establishing the Safety Requirements of Desktop Systems and Mobile Devices in a Small Village
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá bezpečnostními riziky, kterým je informační systém malé obce vystaven, jejich analýzou a následným návrhem možných opatření pro zvýšení úrovně bezpečnosti informačních technologií ve specifickém prostředí malé obce. Práce se dále zabývá návrhem implementace doporučených opatření. Cílem této práce je seznámení s riziky, kterým je informační systém malé obce vystaven …více
Abstract:
This bachelor work is concerned with security risks affecting the information system used by villages, its analysis and subsequent suggestions of possible measures increasing the level of information security in the specific area of villages. What is more, the thesis furthermore deals with implements of ecommended security measures. The purpose of this bachelor thesis is to introduce the main risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janoušek, Libor. Stanovení požadavků na bezpečnost desktopových systémů a mobilních zařízení malé obce. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě