Ing. Václav Králík, BBA

Diplomová práce

New media in corporate communication

New media in corporate communication
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá typy komunikace, popisuje atributy nových medií a popisuje sociální média a sociální sítě. Téma této Diplomové práce je Nová média v korporátní komunikaci. Hlavním cílem je prokázat užitečnost nových médií v korporátní komunikaci, porovnáním stávajících komunikačních platforem v rámci stávajících korporací s možnosti zlepšení za použití nových médií jako efektivní, rychlé …více
Abstract:
This Diploma Thesis describes the types of communication, describes attributes of new media, and describes social media and social networks. The topic of this Diploma Thesis is New media in corporate communication and the objective is to prove the usefulness of new media in corporate communication by comparing current communication platforms within existing corporations with the improvement possibilities …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Šnajdar
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication & Master of Business Administration