Theses 

New media in corporate communication – Ing. Václav Králík, BBA

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication & Master of Business Administration

Ing. Václav Králík, BBA

Master's thesis

New media in corporate communication

New media in corporate communication

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá typy komunikace, popisuje atributy nových medií a popisuje sociální média a sociální sítě. Téma této Diplomové práce je Nová média v korporátní komunikaci. Hlavním cílem je prokázat užitečnost nových médií v korporátní komunikaci, porovnáním stávajících komunikačních platforem v rámci stávajících korporací s možnosti zlepšení za použití nových médií jako efektivní, rychlé a levné komunikační platformy v rámci prostředí korporátní komunikace.

Abstract: This Diploma Thesis describes the types of communication, describes attributes of new media, and describes social media and social networks. The topic of this Diploma Thesis is New media in corporate communication and the objective is to prove the usefulness of new media in corporate communication by comparing current communication platforms within existing corporations with the improvement possibilities by using new media as an effective, fast and cheap communication platform in corporate communication environment.

Keywords: Communication, New Media, Corporate communication, Social media, Types of communication, Communication Platforms, Social networks, Corporate communication platforms Komunikace, nová média, korporátní komunikace, sociální média, typy komunikace, komunikační platformy, sociální sítě, korporátní komunikační platformy

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jiří Šnajdar
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 06:18, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz