Bc. Milena CHOVANCOVÁ

Diplomová práce

Analýza rizika úniku nebezpečné látky a jeho minimalizace v podniku MJM Litovel a. s.

Risk analysis of chemical hazard leakage and its minimalization for company MJM Litovel a. s.
Anotace:
Cílem diplomové práce bude na základě analýzy současného stavu v podniku, rozboru platné legislativy, zpracované havarijní dokumentace podniku a zhodnocení modelových situací simulujících únik nebezpečných chemických látek analyzovat rizika a navrhnout účinná opatření pro eliminaci nebo snížení rizika havárie pro podnik MJM Litovel a.s. Podnik je hlavním distributorem hnojiv, postřiků a krmiv pro zemědělské …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis will be to analyse the risks and suggest effective measures to eliminate or decrease the risk of disaster of the company MJM Litovel a.s. based on the analysis of the current situation of the company, study of the valid legislation, processed emergency documentation and evaluation of model situations simulating a leak of dangerous chemical substances. This company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22395

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Vícha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANCOVÁ, Milena. Analýza rizika úniku nebezpečné látky a jeho minimalizace v podniku MJM Litovel a. s.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe