Bc. Kateřina Menšíková

Bachelor's thesis

Dlouhodobé indikátory výkonnosti programu screeningu karcinomu prsu

Long-term performance indicators of breast cancer screening programme
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na faktory ovlivňující opakovanou účast v programu screeningu karcinomu prsu. V teoretické části byl objasněn pojem screening a mamografický screening, dále zde byly zahrnuty informace o sběru dat, validitě screeningových testů, indikátorech kvality programu a také informace o faktorech, které mohou ovlivňovat opakovanou účast žen v tomto programu. V rámci praktické …viac
Abstract:
This bachelor thesis aims at the factors influencing the repeated participation in a breast cancer screening program. The theoretical part clarified the concept of screening and mammographic screening, it also included information on data collection, validity of screening tests, indicators of program quality, and also information on factors that may affect the repeated participation of women in this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedúci: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Mathematical Biology

Práce na příbuzné téma