Bc. Jan Pokorný

Diplomová práce

Aplikace pro tisk knižního jízdního řádu vlaků

Application for printing of rail timetable
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je popis pravidel a zákonitostí při tvorbě knižního jízdního řádu vlaků. Dále vývoj aplikace, která slouží jako editor tratí pro export knižního jízdního řádu do textového editoru.
Abstract:
The subject of this thesis is a description of the rules and regularities in the creation of the rail timetable. The next subject is development of the application, which serves as an editor for the export of the timetable into a text editor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorný, Jan. Aplikace pro tisk knižního jízdního řádu vlaků. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Aplikovaná informatika v dopravě