Bc. Klára KOVANDOVÁ

Diplomová práce

Časná enterální výživa u nedonošených dětí do 1500 gramů

Early enteral nutrition in neonates with low birth weight under 1500 g
Anotace:
Tato diplomová práce má nastínit současnou strategii časné enterální výživy u novorozenců s nízkou porodní hmotností pod 1500 gramů na specializovaném pracovišti, neonatologii v Českých Budějovicích. Výzkumné šetření v diplomové práci je zaměřeno na posouzení úrovně realizace současných doporučení pro zahajování časné enterální výživy u nedonošených dětí. V teoretické části diplomové práce se snažíme …více
Abstract:
This diploma thesis should sketch current strategy of early enteral nutrition at newborns with low birth weight under 1500 grams at specialized department - neonatology in České Budějovice. Research in this diploma thesis is focused on evaluating of implemetation level according to current recommendations neonatology for the start of early enteral nutrition at premature babies. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2014
Zveřejnit od: 20. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Milan Hanzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVANDOVÁ, Klára. Časná enterální výživa u nedonošených dětí do 1500 gramů. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z813f6 z813f6/2
20. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2014
Bulanova, L.
21. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.