Ing. Ivana Domaníková

Bakalářská práce

Finančné riadenie malej a strednej firmy

Financial Management of Small and Medium Enterprises
Abstract:
This bachelor thesis focuses on financial management of small and medium-sized enterprises. Financial management was analysed in CCUSA s. r. o. between years 2009 and 2013. The main object of financial management is working capital of this company. Analysed research deals with field of balance sheet, profit and loss and influence of working capital. This thesis is intended for readers interested in …více
Abstract:
Bakalárska práca je venovaná finančnému riadeniu malých a stredných firiem. Finančné riadenie je analyzované v spoločnosti CCUSA s. r. o. v období rokov 2009 až 2013. V oblasti finančného riadenia je najväčšia pozornosť venovaná pracovnému kapitálu spoločnosti. Analyzovaný výskum je zameraný na oblasť rozvahy, zisku a straty spoločnosti a vplyvu pracovného kapitálu. Táto práca je určená pre čitateľov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní