Ing. Nina Urbánková

Diplomová práce

Komparace nepřímých nástrojů proexportní politiky České republiky a Belgie

Comparison of Non-financial Instruments of Czech and Belgium Export Policies
Anotace:
Cílem diplomové práce „Komparace nepřímých nástrojů proexportní politiky České republiky a Belgie“ je nalézt společné a rozdílné znaky nepřímé podpory poskytované vládními institucemi v obou zemích. První část je věnována teorii. V druhé části jsou představeny statistiky zahraničního obchodu České republiky a Belgie. Následuje kapitola, která se zaměřuje na vládní institucionální zabezpečení proexportní …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Comparison of Non-financial Instruments of Czech and Belgian Export Policies” is to find the common and the different characteristics of non-financial support provided by the government institutions in both countries. The first part is dedicated to the theory. In the second part the international trade statistics are presented. Then, the government institutions participating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta