Kateřina JAMBOROVÁ

Bakalářská práce

Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin

Xenobiotics in surface water and their influence on creation of kidney cancer
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem xenobiotik v povrchových vodách a jejich vlivem na tvorbu karcinomu ledvin. V první části práce jsou popsány ukazatele kvality povrchové vody, možné zdroje znečištění těchto vod, klasifikace jakosti povrchových vod a jejich změny ve složení. Práce dále obsahuje možné způsoby znečištění pitných vod a popis chemických kontaminantů, které se mohou v pitné vodě vyskytovat …více
Abstract:
This bachelors thesis deals with the topic of xenobiotics in surface water and their influence on the formation of kidney cancer. In the first part of the work are described indicators of surface water quality, possible sources of pollution, classification of surface water quality and its changes in compostion. The work also contains possible ways of contamination of drinking water and description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAMBOROVÁ, Kateřina. Xenobiotika v povrchových vodách a jejich vliv na tvorbu karcinomu ledvin. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/