Bc. Halina Plíhalová

Diplomová práce

L1 Interference in the Lexis of Czech Learners of English

L1 Interference in the Lexis of Czech Learners of English
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jazykové interference v oblasti slovní zásoby u českých studentů angličtiny. Práce poskytuje analýzu znalosti vybraných jednotek slovní zásoby podléhajících vlivu mateřského jazyka (tzv. Czenglish). Tato analýza byla provedena mezi dvěma skupinami žáků víceletého gymnázia (experimentální a kontrolní skupina) na základě srovnání jejich výsledků na začátku …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problem of language interference in the area of lexis in Czech learners of English. It provides an analysis of the knowledge of the selected lexical items prone to L1 interference (Czenglish). This analysis has been carried out of the data gathered from two groups of secondary school participants (experimental and control group, EG and CG respectively) on the basis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Kalová
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta