MUDr. Martin Brejcha, Ph.D.

Doctoral thesis

Prognostické faktory a klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie detekovaná metodami fluorescenční in situ hybridizace a cytogenetickým vyšetřením po stimulaci CpG oligonukleotidy a interleukinem-2

Prognostic factors and clonal evolution in chronic lymphotic leukemia detected by fluorescence in situ hybridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2
Anotácia:
Práce pojednává o sledování klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie pomocí kombinace fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a konvenčního cytogenetického vyšetření po stimulaci CPG oligonukleotidy a interleukinem-2. V práci porovnáváme obě metody a hodnotíme výskyt klonální evoluce v závislosti na prodělané léčbě a ostatních prognostických faktorech. Nepříznivá klonální evoluce (nová delece …viac
Abstract:
The thesis deals with the monitoring of clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia using the combination of fluorescence in situ hybridization (FISH) and conventional chromosome banding (CBA) after stimulating with CpG oligonucleotides and interleukin-2. We compared these methods and evaluated how frequently new adverse cytogenetic findings occurred when correlated with treatment and other prognostic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta