Bc. Karolína Adamová

Bachelor's thesis

Komparace volebních kampaní ODS a ČSSD před volbami do PS v roce 2010

The Comparison of electoral campaigns of ODS and CSSD in 2010
Abstract:
Cílem předkládané bakalářské práce je srovnat volební kampaně politických stran ODS a ČSSD před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Práce se zaměří na tři vybrané komponenty volební kampaně, a to na část kontaktní, internetovou a vizuální. Kontaktní kampaní se rozumí organizování mítinků a další osobní kontakt kandidátů s voliči, např. obtelefonovávání domácností …more
Abstract:
The goal of this thesis is to compare the election campaigns of political parties ODS and CSSD before the elections to the House of Deputies of Parliament of the Czech Republic in 2010. Work will focus on three selected components of the campaign, direct contact campaign, online and visual campaign. Direct contact campaign consists of organized meetings and other personal contact of candidates with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Kneblová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií