Bc. Hugo Trkal

Diplomová práce

Negativní kampaň jako prostředek politické komunikace

Negative political campaign as a means of political communication
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza Strany svobodných občanů optikou politického marketingu. V teoretické části autor rozebírá rozdíly mezi politickým a ekonomickým marketingem, problematiku volebních kampaní s hlavním důrazem na negativní kampaně nebo použití nástrojů marketingu v politické komunikaci. Vysvětluje také termíny liberalismus a libertariánství a jejich zařazení mezi politickými ideologiemi …více
Abstract:
The subject of the following diploma thesis is the analysis of Free Citizens Party from a political marketing point of view. The theoretical part is devoted to the differences between political and economical marketing and the election campaign issue focused on negative campaigns or the use of marketing strategies in political communication. It also explains the terms liberalism and libertarianism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. PhDr. Milena Havlíková - Grusová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní