Martin Šálka, DiS.art.

Bachelor's thesis

César Franck: Chorál č. 2 h moll

César Franck: Choral No. 2 in B minor
Abstract:
Bakalářská práce „César Franck: Chorál č. 2 h moll“ pojednává o jedné z nejvýznamnějších skladeb tohoto komponisty. Zařazuje ho do kontextu Franckovy tvorby, přináší jeho rozbor a porovnává různé druhy vydání. Součástí práce je charakteristika Franckova kompozičního stylu, jeho stručný životopis a přehled jeho tvorby. Uvedena je taky dispozice varhan v pařížském chrámu sv. Klotildy, které postavil …more
Abstract:
The bachelor´s thesis “César Franck: Choral no. 2 in B minor” deals with one of the most significant works of this composer. The choral is seen in the context of Franck´s work and the thesis brings its analysis and compares different editions of the choral. The thesis contains a characteristic of Franck´s composition style, a brief biography of the composer and the overview of his work. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
  • Reader: prof. MgA. Zdeněk Nováček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/g1uxl/