David Votruba

Diplomová práce

Vývoj evropské identity v Německu. Analýza vývoje evropské identity v Německu od Kohla až po současnost v rovině politické a občanské

Development of German European identity. Analysis of German European identity development from Kohl to the present on political and civil level
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje dlouhodobému vývoji evropské identity v Německu. Ta je zkoumána z hlediska kulturní identity a občanské identity. Práce si klade za cíl objasnit vztah mezi politickou a občanskou rovinou diskurzu o Evropě. Pomocí kvalitativní metodologie diskurzivní analýzy je zkoumán vliv politického diskurzu na utváření a změny evropské identity v rovině občanské. Dalším cílem této …více
Abstract:
This thesis regards long-term development of German European identity. It is examined both from the view of cultural identity and from the view of civic identity. The aim of this work is to clarify the relation between political and civil level of discourse about Europe. Via qualitative research method of discourse analysis is explored the impact of political discourse on creating and changing of European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Vladimíra Dvořáková
  • Oponent: Kamil Fleissner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71801