Bc. Markéta Dedková

Diplomová práce

Řízení výkonnosti ve veřejné správě - potenciál a limity

Performance Management in the Public Administration - The Potential and Limits
Anotace:
Cílem této diplomové práce je posouzení teorie a praxe specifik a implementace řízení výkonu v institucích veřejné správy. První kapitola vysvětluje pojetí a řízení výkonu. Druhá část popisuje specifika, nástroje a limity managementu výkonnosti ve veřejné správě. Třetí část popisuje systém řízení výkonnosti v ČR a čtvrtá na základě rozhovorů s představiteli vybraných úřadů zkoumá praxi implementace …více
Abstract:
The aim of this thesis to assess the theory and the practise of specifics and implementation of performance management in the institutions of public administration. The first chapter defines performance conception and performance management. The second part describes specifics, tools and limits of performance management in public administration. The third chapter describes the system of performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)