Bc. Petr Hrdlička

Diplomová práce

Psychologické aspekty motivace adolescentů v brokové střelbě

Psychological aspects of motovation in adolescents in shotgun shooting
Anotace:
Bc. Petr Hrdlička, Psychologické aspekty motivace adolescentů v brokové střelbě,motivace ve sportu,praktický výcvik, rozdělení disciplín brokové střelby, asfaltový terč popis, brokový náboj popis,metodika nácviku brokového střelce.Práce se zabývá problematikou psychologického výzkumu u sportujících adolescentů. Pomocí psychologických testů osobnosti jsme provedli testování některých charakteristik …více
Abstract:
The thesis deals with questions of psychological research in adolescents engaged in sports. By means of psychological personality tests we have tested some parameters of the personality, particularly the motivation toward sports performance and oscillation of aspirations with successful and unsuccessful activities in adolescents engaged in shotgun shooting. We have compared the results with the common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií