Margherita Rosa Maria PAGANI

Bakalářská práce

A cavallo con l'autismo: indicazioni e trattamento della riabilitazione equestre nei bambini con disturbo dello spettro autistico.

Riding the autism: indications and treatment of equestrian Rehabilitation in children with autism.
Abstract:
Autism is a disorder of the neurodevelopment, which is characterised by the impairment of the social interaction and by deficits in the verbal and non verbal communication, which causes limited interests and repetitive behaviours. Parents usually notice the first signs of autism within the first two years of the child's life, and a sure diagnosis can often be made within the first 30 months of life …více
Abstract:
L'autismo ? un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale che provoca ristrettezza d'interessi e comportamenti ripetitivi. I genitori di solito notano i primi segni entro i due anni di vita del bambino e la diagnosi certa spesso pu? essere fatta entro i trenta mesi di vita. Attualmente risultano ancora …více
 

Klíčová slova

autismo riabilitazione equestre
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Fiorella Liberti

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAGANI, Margherita Rosa Maria. A cavallo con l'autismo: indicazioni e trattamento della riabilitazione equestre nei bambini con disturbo dello spettro autistico. . Ticino, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.