Lada Lepešková

Bakalářská práce

Větrné a fotovoltaické elektrárny

Wind and solar power stations
Anotace:
Práce popisuje principy obecných a vybraných větrných a fotovoltaických elektráren v ČR a ve světě. Uvádí klady a zápory těchto obnovitelných zdrojů energie. Na základě zvolených kritérií lze rozhodnout, zda zvolit větrnou nebo fotovoltaickou elektrárnu.
Abstract:
This work describes principles of the general and selected wind power plants and solar power stations in the Czech Republic and in the world. It presents the pros and cons of these renewable sources of energy. Based on the selected criteria decideone can decide whether to choose the wind or photovoltaic power plant.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lepešková, Lada. Větrné a fotovoltaické elektrárny. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická