Bc. Vít LEDERER

Diplomová práce

Kompenzace účiníku v lokální distribuční soustavě

Power factor compensation in the local distribution system
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh řešení kompenzace účiníku v lokální distribuční soustavě. Práce se zabývá legislativou týkající se provozu lokální distribuční soustavy a je zde sepsán výtah z pravidel provozování lokální distribuční soustavy. Dále jsou zde popsány typy kompenzace a způsoby jejího umístění. Následně je uveden popis stávajícího stavu lokální distribuční soustavy a je provedena analýza …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design a solution of power factor correction solution in a local distribution system. The thesis deals with legislation concerning the operation of the local distribution system and an extract from the rules of operation of the local distribution system is written here. Furthermore, types of compensation and ways of its placement are described. Subsequently, there is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEDERER, Vít. Kompenzace účiníku v lokální distribuční soustavě. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství