Iveta Hausteinová

Diplomová práce

Internet of Things and its use in a corporate environment

Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře
Anotace:
Diplomová práce Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře má za cíl zmapovat využití internetu věcí v České republice, identifikovat trendy ve využívání a faktory, které ovlivňují rozhodování o tom, jakou síť a technologii využít pro konkrétní aplikaci internetu věcí v České republice. Skládá se 4 kapitol. Nejprve je technologie představena, pak je věnován prostor IoT sítím na území České republiky …více
Abstract:
This thesis focuses on phenomenon of the Internet of Things. It consists of 4 chapters. First chapter is focused on the introduction of IoT and the technolohies that are used within this concept. Next chapter is about IoT in the Czech Republic and application cases.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ivana Topolová
  • Oponent: Markéta Kubálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71255